Röntgenfoto’s

Wat zijn röntgenfoto’s?

Röntgenfoto’s zijn foto’s, die met behulp van röntgenstraling worden gemaakt. Röntgengolven kunnen door allerlei delen van het menselijk lichaam, zoals botten en spieren heendringen. Daarom kunnen röntgenfoto’s worden gebruikt om een beeld te krijgen van de inwendige bouw van het menselijk lichaam. Voor het maken van een röntgenfoto richt de tandarts het apparaat op het te fotograferen deel van het gebit. Vervolgens wordt het apparaat heel kort ingeschakeld en wordt de foto gemaakt. Röntgen valt onder de KEW-wetgeving (Kernenergie wetgeving). Ondanks dat de straling tot een aanvaardbaar minimum beperkt is, worden in de praktijk alle voorzorgsmaatregelen genomen bij gebruik van röntgen. Indien u zwanger bent, dient u dit aan de behandelaar door te geven.

Waarom maakt de tandarts foto’s?

De tandarts onderzoekt de mond met een spiegeltje en een sonde (dit is het ‘haakje’). Hiermee kan de tandarts echter alleen de buitenkant van de tanden en kiezen en het tandvlees zien. Soms is het nodig om ook ‘in’ de kiezen en het kaakbot te kijken. Bijvoorbeeld omdat de tandarts vermoedt dat er gaatjes onder een vulling zitten. Ook kan de tandarts zien of alle tanden en kiezen, die bij kinderen nog moeten doorbreken, aanwezig zijn. Verder worden röntgenfoto’s gebruikt om de stand van de wortels van tanden en kiezen te bekijken, hoe de gezondheid van het kaakbot is en of er eventueel resten van tandwortels zijn achtergebleven in de kaak.

Soorten foto’s:

Bitewing

Bitewings zijn kleine röntgenfoto’s ( 3 kiezen) en solo (1 tand of kies), die worden gemaakt om afzonderlijke tanden en kiezen nauwkeuriger te bestuderen. Zo kunnen gaatjes in een vroegtijdig stadium voorkomen worden.

OPG

Met behulp van een grote overzichtsröntgenfoto beoordeelt de tandarts het aantal en de ligging van de tanden en kiezen en de grootte en vorm van de wortels en de kaken. De officiële naam van deze foto is orthopantomogram, afgekort OPG. Deze foto is onder meer van belang om te bepalen, wanneer het beste met een (ortho)behandeling kan worden gestart. Op dergelijke foto’s is nog veel meer te zien. Zo kan men o.a. nagaan of alle tanden en kiezen zijn aangelegd. Vaak wordt ook een OPG gemaakt om te kijken, of er voldoende kaakbot aanwezig is om implantaten te plaatsen.