Nieuwe patiënten

Ons vriendelijke team staat altijd klaar om nieuwe patiënten te verwelkomen en onze bestaande patiënten raden ons vaak aan, aan familie, vrienden en kennissen. Dit is het beste compliment dat ons praktijk kan ontvangen!

De meerderheid van onze nieuwe patiënten komt via een persoonlijke verwijzing naar ons toe.

Ook u bent van harte welkom als patiënt bij PR Dental. Vul onderstaand uw gegevens in. Wij streven ernaar tijdens werkdagen binnen 24 uur contact met u op te nemen om een afspraak te plannen.

Inschrijven met BSN-nummer

Waarom Vraagt Tandartspraktijk PR Dental naar uw BSN? 

Voor het gebruik van het BSN in de zorgsector geldt de Wet gebruik BSN in de zorg (Wbsb-z). Deze wet zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van de patiënt goed worden verwerkt, zodat er bij de uitwisseling van patiëntgegevens en nota’s tussen zorgaanbieders, verzekeraars en patiënten geen fouten worden gemaakt.

Meer informatie treft u op  links van
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Legitimatieplicht

 Zorgverleners moeten controleren of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Daarom vragen erkende zorgverleners patiënten om een geldig identiteitsbewijs. Onze patiënten zijn daarom verplicht zich te kunnen legitimeren bij hun eerste afspraak om vast te kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.

Eerste bezoek

 Wat neemt u mee?

- een geldig legitimatiebewijs
- uw verzekeringspasje
- eventuele medische gegevens, zoals medicatie, die relevant kunnen zijn

Wat kunt u verwachten bij uw eerste bezoek?

Wanneer u onze praktijk voor de eerste keer bezoekt, vragen wij u of u 10 minuten eerder aanwezig wilt zijn.

Bij aankomst in de praktijk, vragen wij of u zich wilt melden aan de balie. Na het afronden van de inschrijving aan de balie, zullen wij u vragen om een medische vragenlijst in te vullen. Uw medicatie kan van invloed zijn op de mondgezondheid (bijvoorbeeld antidepressiva of middelen tegen hoge bloeddruk) of uw tandarts kan een behandeling uitvoeren die door de medicatie of een aandoening wordt beïnvloed (bijvoorbeeld het gebruik van bloedverdunners).

Meld uw tandarts ook indien u mogelijk zwanger bent of zwanger wilt worden. Uw zwangerschap kan invloed hebben op de mondgezondheid en is van belang in verband met het maken van röntgenfoto's.

Een intake afspraak duurt ongeveer 15-20 minuten en bestaat globaal uit:

  • het kennismaken met uw tandarts
  • het bespreken van de voorgeschiedenis en het opnemen van de huidige staat van uw gebit
  • het bespreken van uw algemene gezondheid
  • eenvoudig tandvleesonderzoek (DPSI score)
  • het maken van röntgenfoto's van uw gebit

Dit eerste onderzoek is nodig om een goed beeld te krijgen van uw mondgezondheid en de behandelingen die wij u op basis daarvan adviseren. De bevindingen van het onderzoek worden met u besproken. Wanneer er een vervolgbehandeling noodzakelijk is, zullen wij dit met u bespreken en kunnen wij u indien gewenst een begroting meegeven.

Rekening

Voor informatie over uw rekening en betalen klikt u hier.

Kinderen

Kinderen zijn van harte welkom. Het is verstandig om uw kind vanaf het tweede levensjaar mee te nemen naar de praktijk. De tandarts kan dan op spelende wijze de doorbrekende tanden en kiezen controleren en uw kind raakt gewend aan de tandarts. Ook kan er op het kind gerichte voorlichting worden gegeven aan zowel kind als ouder.

Tandartskosten tot 18 jaar

De meeste tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed door de basisverzekering.

Ook is het eigen risico hierop niet van toepassing.