Nieuwe patiënten

Ons vriendelijke team staat altijd klaar om nieuwe patiënten te verwelkomen en onze bestaande patiënten raden ons vaak aan, aan familie, vrienden en kennissen. Dit is het beste compliment dat ons praktijk kan ontvangen!

De meerderheid van onze nieuwe patiënten komt via een persoonlijke verwijzing naar ons toe.

Ook u bent van harte welkom als patiënt bij PR Dental. Vul onderstaand uw gegevens in. Wij streven ernaar tijdens werkdagen binnen 24 uur contact met u op te nemen om een afspraak te plannen.

                                                              

Inschrijven met BSN-nummer

Waarom Vraagt Tandartspraktijk PR Dental naar uw BSN? 

Voor het gebruik van het BSN in de zorgsector geldt de Wet gebruik BSN in de zorg (Wbsb-z). Deze wet zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van de patiënt goed worden verwerkt, zodat er bij de uitwisseling van patiëntgegevens en nota’s tussen zorgaanbieders, verzekeraars en patiënten geen fouten worden gemaakt.

Meer informatie treft u op  links van
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Legitimatieplicht

 Zorgverleners moeten controleren of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Daarom vragen erkende zorgverleners patiënten om een geldig identiteitsbewijs. Onze patiënten zijn daarom verplicht zich te kunnen legitimeren bij hun eerste afspraak om vast te kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.

Eerste bezoek

 Wat neemt u mee?

- een geldig legitimatiebewijs
- uw verzekeringspasje
- eventuele medische gegevens, zoals medicatie, die relevant kunnen zijn

Wat kunt u verwachten bij uw eerste bezoek?

Bij een eerste bezoek aan de praktijk willen wij u vragen om 10 minuten van te voren aanwezig te zijn en aan te melden bij de balie. Wij hebben dan voldoende gelegenheid voor het controleren van uw ID/ persoonsgegevens en het invullen van een medische vragenlijst. Uw medicatiegebruik kan van invloed zijn op de mondgezondheid. (bijvoorbeeld antidepressiva of middelen tegen hoge bloeddruk) of uw tandarts kan een behandeling uitvoeren die door de medicatie of een aandoening wordt beïnvloed (bijvoorbeeld het gebruik van bloedverdunners). Wij willen u dan ook verzoeken indien u medicatie gebruikt, dit ten alle tijden te vermelden op het formulier.

Meld uw tandarts ook wanneer u mogelijk zwanger bent of zwanger wilt worden. Uw zwangerschap kan invloed hebben op de mondgezondheid en is van belang in verband met het maken van röntgenfoto's.

Een intake afspraak duurt circa 40 minuten. Tijdens deze eerste afspraak wordt u door de assistent naar binnen begeleid, waar u vervolgens kennis maakt met uw tandarts. Er zullen röntgenfoto's gemaakt worden van uw gebit. Deze foto's zijn van belang om de gezondheidstoestand van uw gebit te controleren op eventuele gaatjes/ontsteking wat met het blote oog niet gezien kan worden. De tandarts verricht onder meer onderzoek naar uw parodontale gezondheid ( tandvlees en kaakbot) en of er gaatjes aanwezig zijn. Wanneer er een vervolgbehandeling noodzakelijk is, zullen wij de bevindingen met u bespreken en eventueel gewenst een begroting opstellen. Ten slotte ronden wij uw afspraak af met het grondig reinigen van uw gebit.

Rekening

Voor informatie over uw rekening en betalen klikt u hier.

Kinderen

Kinderen zijn van harte welkom. Het is verstandig om uw kind vanaf het tweede levensjaar mee te nemen naar de praktijk. De tandarts kan dan op spelende wijze de doorbrekende tanden en kiezen controleren en uw kind raakt gewend aan de tandarts. Ook kan er op het kind gerichte voorlichting worden gegeven aan zowel kind als ouder.

Tandartskosten tot 18 jaar

De meeste tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed door de basisverzekering.

Ook is het eigen risico hierop niet van toepassing.