Werkwijze bij Rebasen

Werkwijze bij Rebasen

Voor het uitvoeren van de aanpassing of rebasing komt u ’s ochtends voor het maken van een afdruk, in de middag kunt u uw prothese weer ophalen.