Kosten voor een Rebasing

Kosten voor rebasing

Vanaf 1 januari 2017 wordt een rebasing van een volledige prothese voor 90 % vergoed uit de basisverzekering. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt ook de overige 10% eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk vergoed.