Werkwijze

We besteden extra aandacht aan kinderen, omdat de meeste gaatjes ontstaan tussen het vierde en eenentwintigste levensjaar. Uw kind krijgt bij ons de tijd om te wennen aan de tandarts en voordat we een controle of behandeling uitvoeren, bespreken we dit met uw zoon of dochter op een begrijpelijke manier.

  • Extra aandacht voor kinderen
  • Diverse behandelingen en specialisaties
  • Begrijpelijke communicatie voor uw kind

Eerste tandartsbezoek

Wij adviseren om uw kind vanaf 2 jaar bij uw eigen controle afspraak mee te nemen naar de tandarts. Het eerste bezoek is gericht op kennismaking met de tandarts. Uw kind kan op deze manier rustig wennen aan de situatie. Laat aan uw kind zien dat u niet bang bent voor de tandarts. Hij zal zich dan sneller op zijn gemak voelen. Wanneer uw kind gewend is aan de tandarts, vragen wij of uw kind wil plaatsnemen in de behandelstoel. Afhankelijk van de situatie bekijkt de tandarts dan ook voor de eerste keer het gebit om de tanden en kiezen te tellen.

Periodieke controle

Wanneer uw zoon of dochter gewend geraakt is aan de tandarts, beginnen wij met de periodieke controles. De tandarts zal bij de controle de algehele gezondheid van het kindergebit onderzoeken en de tanden en kiezen tellen. Bovendien adviseren we u en uw kind over voeding en geven we tips voor het tandenpoetsen.

Preventie

Tandenpoetsen en gezonde voeding spelen een grote rol bij de gezondheid van het gebit. Preventie is erg belangrijk om het gebit gezond te houden

Gaatjes

Het kan voorkomen dat zich gaatjes ontwikkelen in het gebit van uw kind. Ziet de tandarts gaatjes bij de controle, dan neemt hij de tijd om dit met jullie te bespreken. We leggen op een begrijpelijke manier uit wat een gaatje is en hoe we dit gaan oplossen. De tandarts communiceert op een open, eerlijke en begrijpelijke manier met uw kind.

Tanden wisselen

Wanneer uw kind 5 à 6 jaar is, zullen de eerste blijvende kiezen doorkomen. Vaak merkt het kind hier niets van. De kiezen zitten namelijk achter de achterste kiezen van het melkgebit, dus gaan er geen melkkiezen loszitten wanneer de eerste blijvende kiezen doorkomen.

Bij het wisselen van de overige tanden en kiezen valt er eerst een melktand of -kies uit voordat de het blijvende element doorkomt. Een kind is ongeveer 13 jaar wanneer alle tanden en kiezen gewisseld zijn. Op 14-jarige leeftijd komen er vervolgens achterin de mond nog 2 kiezen door en wanneer uw kind tussen de 18 en 24 jaar is komen er nog 4 verstandskiezen door.