Huisregels

1. Wij werken uitsluitend op afspraak
2. Bij uw eerste bezoek, verzoeken wij u een geldig legitimatiebewijs en zorgpasje mee te nemen naar de afspraak.
3. Wijziging in verzekering, adres en medicatiegebruik graag tijdig doorgeven.
4. Indien u uw afspraak niet nakomt of niet tijdig annuleert ( minimaal 24 uur van te voren) kunnen er kosten hiervoor in rekening gebracht worden. Ingeval er voor de tweede keer of vaker, zonder deugdelijke reden, een afspraak niet nagekomen wordt, kunt u geen afspraak meer maken.
Wij vragen hiervoor dan ook om uw begrip, omdat hierdoor veel kostbare tijd verloren gaat wat wij aan patiënten kunnen besteden die wel op hun afspraak verschijnen. Wij behouden ons dan ook het recht om patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen, uit te schrijven.
5. Voor nieuwe patiënten is het volgende van belang. Wanneer u geen basisverzekering en/of tandartsverzekering heeft, dient u de kosten bij eerste bezoek op voorhand af te rekenen bij de balie. Bij vervolgafspraken is dit ook het geval. Wij accepteren alleen betalingen per pin.
6. Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en leidt tot onmiddellijke uitschrijving.
7. Wij verzoeken u tijdens uw bezoek uw telefoon op stil te zetten en telefoneren is in de wachtruimte ook niet toegestaan.
8. Het meebrengen van huisdieren is streng verboden.
9. Wij zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken, schade of diefstal van uw eigendommen in de praktijk.
10. Wij willen u er graag op attenderen dat onze herinnerings- sms en email een EXTRA service is.
11. Klachtenregeling van de behandelaars van Tandartsenpraktijk PR Dental zijn geregeld via de beroepsorganisatie KNMT.
12. U heeft inzage in uw gegevens en derden ontvangen alleen informatie met uw toestemming.